- +

Om oss

BYGGOPP Rogaland

BYGGOPP, Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsteknikk Rogaland AS ble etablert i 1977.
Hovedkontoret er i Stavanger (Forus) med avdelingskontor i Haugesund og RYTOPP , Ryfylke tverrfaglige opplæringskontor som ligger på Sand i Ryfylke.

Vi er spesialister på lærlingespørsmål og fagopplæring.
BYGGOPP fungerer som et servicekontor for våre lærlinger og våre medlemsbedrifter.

Vår filosofi er ”DITT VALG – VÅRT ANSVAR”.  Med dette mener vi at dersom du velger å utdanne deg innen ett av våre fag i en av våre bedrifter, så er det vårt ansvar at du får opplæring i henhold til gjeldene lover og læreplaner og til best mulig kvalitet.
Kvaliteten sørger vi for ved:

  • rekruttering til bransjen
  • inngåelse av lærekontrakt 
  • innføringskurs for nye lærlinger
  • nettverk for bedrift og lærling
  • oppfølging og kvalitetsikring av opplæringen
  • tilsyn og veiledning i læreforholdet
  • oppgradering av instruktørene i lærebedriftene
  •  arrangerer kurs og opplæring
  • oppmelding til fag/svenneprøver
  • administrative oppgaver 

Å drive med fagopplæring er i dag en ansvarsfull og viktig oppgave. 
Som lærling er det viktig at kvalitet står sentralt i ditt valg av lærebedrift. Derfor bør du velge en bedrift som er tilsluttet et opplæringskontor når du velger læreplass.