- +

Eksamensoppgaver

Her finner du tidligere gitte eksamensoppgaver

Fag                                                 Tid

Betongfaget                        
06.12.13            
 
06.06.13
                                 
06.12.12
 
07.06.12
 
 
 
 
06.12.13 
 
06.06.13 
 
06.12.12 
 
07.06.12 
 
 
 
 
06.12.13
 
06.06.13 
 
06.12.12 
 
07.06.12 
 
 
 
 
06.12.13 
 
06.06.13 
 
06.12.12 
 
07.06.12 
 

 

Påmelding til disse eksamenene gjør du på www.privatistweb.no 
Ta kontakt med oss hvis noe skulle være uklart. 

Her finner du en oppdatert side over alle fag