- +

Byggdrifterfaget.. Publisert: 17.11.2015 20:13

De to første lærlingene i byggdrifterfaget i Norge besto fagprøven. Fantastisk dag...

Kjetil Trana og Svein Inge Støle, begge lærlinger i Stavanger Byggdrift besto fagprøven i disse dager.
Kjetil og Svein Inge er de to første i Norge som har gått på lærekontrakt og nå blitt fagfolk. Endelig ferdig
etter noen nervøse dager sier begge. BYGGOPP var selvsagt på arbeidsplassen og gratulerte begge to
og ønsket de begge lykke til videre. 

Nemnda

Fra venstre; Prøvenemndsmedlem Trygve Utvik, Arthur Danielsen, Opplæringskonsulent Trond Bjørnsen,
fagmann Kjetil Trana og leder i nemnda Tor Arvid Josdal.

Svein Inge StoleEndelig fagmann i byggdrifterfaget sier Svein Inge. Han fikk ventilasjon, nødlys, brannalarmanlegg,
Forebyggende legionella og nødsenkning av heis som oppgaver på selve fagprøven. Godt å få fagbrev i boks.

Begge fagmennene er godt fornøyd med BYGGOPP`s oppfølging og oppfølgingssystem og
har under hele læretiden fått den hjelpen og råd underveis av opplæringskontoret. Nå skal begge 
være klar til å ta inn nye lærlinger via prosjekt til fordypning på nyåret.

Hva er byggdrifterfaget?
Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner,
tele- og automatiseringsinstallasjoner og andre innendørs og utendørs installasjoner. Videre handler det
om løpende og forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse.
En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering,
samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av
egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er bruk av programmer for forvaltning,
drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer). Hovedområdet omfatter også arbeid
i tråd med gjeldende regelverk.

For mer informasjon og veiledning om byggdrifter, ta kontakt med BYGGOPP Rogaland.