- +

2 nye lærlinger i byggdrifterfaget Publisert: 19.03.2015 21:36

Nå har BYGGOPP/RYTOPP 3 lærlinger på kontrakt. Dette er vi superfornøyd med...

Stolte lærlinger viser frem sin ferske lærekontrakt sammen med bedriften og BYGGOPP Rogaland.

IMG 0527

Fra venstre; Leif Arne Amundsen, faglig leder, Kjetil Trana, lærling, Trond Bjørnsen, BYGGOPP, Svein Inge Støle,
lærling og Kjetil Berg teknisk sjef.

Stavanger Byggdrift KF viser stolt frem sine to helt nye lærlinger. Begge lærlingene har jobbet en stund
hos bedriften og tok initiativ til å tegne lærekontrakt i byggdrifterfaget. Ett par telefoner til BYGGOPP så
var prosessen igang. Nå blir disse to de første som skal avlegge fagprøven i dette faget i Norge. 

b

Dokumentasjon er viktig.
Å dokumentere opplæringen er noe som Stavanger Byggdrift KF bruker tid på. Dyktige fagfolk er viktig
for bedriften, spesielt for dette faget da lærlinger også kan blir sendt ut på oppdrag alene. Her veileder
Leif Arne en av sine lærlinger (Kjetil Trana) i bruken av BYGGOPP`s oppfølgings system, Følgopp.
Dette er ett dokumentasjonsverktøy som alle lærlinger og bedrifter får tilgang til gratis som medlem.
Her ligger læreplanen, intern opplæringsplan, lærekontrakten, kursoversikt og alle brever mellom
lærling, lærebedrift og BYGGOPP.

Dekker hele læreplanen.
Stavanger Byggdrift KF dekker hele læreplanen for byggdrifterfaget. Det vil med andre ord si at
lærlinger som starter sin opplæring i denne bedriften kan gå hele sin læretid her. For å ha kontrollen
på arbeidsoppgaver har bedriften sonemøter annen hver uke der arbeidsoppgaver blir
fordelt, gjennomgang av arbeidsoppgaver og dokumentasjon av arbeidsoppgavene blir registrert i Følgopp. 

Hvordan blir lærling i byggdrifterfaget?
Kjetil og Svein Inge har jobbet opp en god del praksis og fikk deler av denne godkjent. Begge er
oppmeldt til en tverrfaglig eksamen som skal avlegges til sommeren. Når denne er bestått meldes
begge opp til fagprøven. Byggdrifterfaget er særløps fag som betyr 1 år på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
og 3 år i lære. Det er mange som har jobbet som vaktmester som nå kan få seg en utdanning og
fagbrev i byggdrifterfaget. 

Læreplan Byggdrifterfaget.  

Har din bedrift eller du planer om å ta denne utdanningen må du kontakte BYGGOPP Rogaland
som er godkjent i faget.

Sist men ikke minst... se på denne stolte gjengen...
Vi ønsker lærling og bedrift lykke til med opplæringen.
bruk dette