- +

Nye skjema Publisert: 29.04.2020 12:52

Nye skjema for avleggelse av svenneprøven i tømrerfaget. 

Nå har vi fått på plass digital løsning for svenneprøve skjema som fungerer på en enkel måte.
Sjekk ut denne siden: www.fagbrev.org 

Her ligger alle skjema som behøves for svenneprøven. Trykk gjerne på Testskjemaet for å prøve ut funksjonen en gang slik at du lærer deg signeringen. Dette bør også alle lærlinger gjøre. Når skjemaet ser signert får den som signerer kopi til eposten de legger inn, og vi i prøvenemnden får kopi inn i onedrive-mappen som jeg har delt med dere.

Har endret litt på skjemaene slik at framdriften blir følgende:

1. På oppstartsmøtet fylles skjema nr 1 ut: Innkalling til til prøve sammen med lærlingen. Her er det lærlingen som skal signere i signaturfeltet, og lærlingens epost som legges inn ved signering. Prøvenemnden får kopi i onedrive.

Det kan være lurt å få lærlingen til å prøve seg på testskjemaet slik at de har forstått hvordan det fungerer. Selve signeringen ser litt annerledes ut på pc/mobil, men det blir forklart godt i Testskjemaet.

2. Før prøven starter fyller lærlingen ut skjema nr 2: Prøvedokumenter

Før lærlingen starter utfyllingen på nett må han ha kladdet ferdig all dokumentasjonen. Det går ikke an å lagre nettskjemaet, så her må det fylles ut i en omgang. Man kan ikke gå vekk fra skjemaet over lengre tid, for da må man begynne på ny. 

Lærlingen får nå lov til å fylle ut dokumentasjonen og sende den inn hjemmefra i perioden etter oppstartsmøtet og før prøven starter.

3. Siste dag i prøven fyller lærlingen ut sjema nr 3: Egenvurdering
Her er det sjekkliste, avviksskjema og egenvurdering som fylles ut enten kvelden før siste dag, eller fra morningen siste dag i prøven. Avvik som dukker opp underveis sendes noterer lærlingen for seg selv og sender inn samlet i dette skjemaet. 

 4) Når prøven skal evalureres fyller prøvenemnden ut skjemaet: Vurderingsskjema

Prøveleder signerer og får kopi av dokumentasjonen på epost

5) Ved stryk fylles skjemaet Tilleggsprotokoll ut. Det er da lurt å ta noen bilder før man setter seg ned for å fylle ut protokollen. Disse kan lastes enkelt inn i skjemaet som vedlegg.

Generelt:
Alle dokumenter legges i Prøvenemndmappen i Onedrive. Vi må her flytte dem inn i mappen til gjeldende lærling.