- +

Stillasbyggerfaget

stillasbyggerfaget1

Stillasbyggeren bygger stillaser og tilkomst i høyden, som sikkerhet for andre yrkesutøvere. Dette innebærer praktiske og teoretiske utfordringer ved arbeid både på bakken og i høyden. Det kreves stor grad av nøyaktighet og kunnskaper om beregning av krefter og laster som stillaset skal tåle for hvert enkelt arbeid. Stillasbyggeren har sin arbeidsplass både på land og på oljeinstallasjoner.

 

Se læreplan