- +

Anleggsgartnerfaget

anleggsgartnerfaget2

Anleggsgartneren jobber med byggning og vedlikehold av grøntanlegg og utearealer, og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Anleggsgartneren leder og gjennomfører den praktiske delen av driften i anlegg, som kan være private hager, kirkegårder, offentilge og private parker, friområder, veier, plasser, annen infrastruktur og natur- og kulturmark. Gjennom biologiske og tekniske kunnskaper er anleggsgartneren en miljøskapende og bevarende håntverker.

Se læreplan