- +

Anleggsfaget

Anleggsfagarbeideren jobber med vegarbeid, grunnarbeid, asfaltarbeid, jernbanearbeid og med vann- og avløpsanlegg. Arbeidet innebærer stikkings- og oppmålingsarbeider (måling av lengder/høyder og plassering av konstruksjoner), enkel forskaling, armering og støping, sprengningsarbeid og masseforflytning. Anleggsfagarbeideren er en viktig del av hele prosessen i et anleggsarbeid, og tar i bruk stadig mer avansert utstyr.

Se læreplan