- +

Dokumenter

Arbeidsavtale/Avtale om læreplass

 

Fagbrev på jobb

Vedtekter BYGGOPP Rogaland

Lønn lærlinger

Lånekassen

Midlertidig arbeidsavtale (brukes ved evt. sommerjobb)

Praksisattester

Informasjon avleggelse svenneprøve i tømrerfaget

Søknad Byggopp

Tilbakemelding fra lærebedrift

Prøve Haugalandet

Praksiskandidater

Svenneprøve tømrerfaget

Svenneprøve tømrer alle skjema